Nawigacja
INFORMACJE O OPŁATACH W M-CU MARCU

Opłaty za dożywianie i przedszkole należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca.
Prosimy rodziców o przestrzeganie ustalonego terminu.
Opłaty za marzec 2021r.:
 Wyżywienie w przedszkolu:
• 23 dni x 4, 70 zł= 108,10 zł
• 23 dni x 6,00 zł= 138,00 zł
 Opłata za przedszkolu:
• 23 dni x 1,00 zł= 23,00 zł (12:30- 13:30)
• 23 dni x 2,00 zł= 46,00 zł (12:30- 14:30)
• 23 dni x 3,00 zł= 69,00 zł (12:30- 15:30)
• 23 dni x 4,00 zł= 92,00 zł (12:30- 16:30)
 Wyżywienie w kl. I-III
• 23 dni x 1,50 zł= 34,50 zł (zupa)
• 23 dni x 4,00 zł= 92,00 zł (zupa+ II danie)