Nawigacja
INFORMACJA DLA KL. II

Opłata za dożywianie w m-cu marcu 2021 dla kl. II
23 dni - 5dni (kwarantanna w lutym)= 18 dni.
18 dni x 4,00 zł= 72,00 zł