Dyrekcja  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  w  Kroczewie  informuje, że rozpoczęły  się  zapisy dzieci  do Oddziału Przedszkolnego („Zerowego″) przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie na rok szkolny 2015/2016.

Zapisy dzieci trwać będą do dnia 30.04.2015r.

Zainteresowanych  rodziców  prosimy o pobranie KARTY  ZGŁOSZENIA DZIECKA z  sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej.

Ogłaszamy konkurs profilaktyczny
„Bez nałogów, bez złości mamy więcej radości”


Organizator konkursu: biblioteka szkolna, pedagog szkolny.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSO Nr 1 w Kroczewie.

2. Konkurs został podzielony na 3 kategorie wiekowe:

 • I kategoria wiekowa: uczniowie klasy 0 –III SP
 • II kategoria wiekowa: uczniowie klasy IV – VI SP
 • III kategoria wiekowa: uczniowie gimnazjum

3. Tematyka konkursu.
Do każdej kategorii wiekowej został dopasowany inny temat konkursu:

 • I kategoria wiekowa – „Papieros to Twój wróg” Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest walka z nałogiem palenia.
 • II kategoria wiekowa – „Papierosy, alkohol, narkotyki? – NIE” Zadaniem uczestnika będzie wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim jest szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
 • III kategoria wiekowa – „Bez nałogów, bez złości mamy więcej radości” Gimnazjaliści mają za zadanie odnieść się do hasła konkursowego w wierszu, prozie, komiksie.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy na podany temat.

UWAGA RODZICE !!!

W dniu 19 marca 2015 roku o godz. 17:00
w sali sportowej naszej szkoły

odbędzie się wywiadówka profilaktyczna
„Dlaczego warto wychowywać dzieci w granicach i normach”.

Szkolenie Rodziców i Nauczycieli poprowadzi
prof. Mariusz Jędrzejko – pedagog społeczny, specjalista od uzależnień,
dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej.

Serdecznie zapraszam
Wszystkich Rodziców i Opiekunów Uczniów
Naszej Szkoły

UWAGA SYMPATYCY PIŁKI SIATKOWEJ

Po raz pierwszy w historii szkoły

DOJDZIE DO POJEDYNKU

pomiędzy:

REPREZENTACJĄ RODZICÓW a REPREZENTACJĄ UCZNIÓW

Spotkanie odbędzie się w sobotę 7 marca 2015r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma ważnymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego obowiązującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie.

Do nich należą: 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

PONIEDZIAŁEK – 26.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30 piłka nożna – doskonalenie umiejętności,
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa 
 • 10:50 – 13:00 tenis stołowy – gra pojedyncza i podwójna   

WTOREK – 27.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30  tenis stołowy – doskonalenie umiejętności
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa
 • 10:50 – 13:00 piłka siatkowa – doskonalenie umiejętności

ŚRODA – 28.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30 turniej tenisa stołowego – debel
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa
 • 10:50 – 13:00 cd. turnieju tenisa stołowego; piłka siatkowa – doskonalenie umiejętności

CZWARTEK – 29.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30 piłka nożna – doskonalenie umiejętności
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa
 • 10:50 – 13:00 turniej piłki siatkowej – uczniowie ZSO Kroczewo kontra absolwenci.   


HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH

PONIEDZIAŁEK – 26.01.2015r.

 • Wycieczka do kina – „Królowa Śniegu 2 3D″
  Opiekunowie: A. Morawska, A. Leszczyńska, A. Szczypińska

WTOREK – 27.01.2015r.

 • Emisja film: „Piękna i Bestia”, gry stolikowe, ping-pong.
  Opiekunowie: A. Morawska, B. Felczak

ŚRODA – 28.01.2015r.

 • Zajęcia komputerowe, emisja filmu „Kraina lodu″, wykonywanie kartek walentynkowych – zajęcia plastyczne.
  Opiekunowie: A. Morawska, I. Kuśmierowska

CZWARTEK – 29.01.2015r.

 • Wykonywanie witraży – zajęcia plastyczne, emisja filmu.
  Opiekunowie: A. Morawska, A. Ziółkowska

Ponadto dla każdego z uczestników zajęć feryjnych przewidziana jest kanapka i picie.
W programie zajęć również zajęcia kulinarne, temat: według wyborów uczniów. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

CZWARTEK – 15 stycznia 2015 roku

 • I A      godz. 16:30 – p. Ziółkowska
 • II A     godz. 17:00 – p. Dąbrowska
 • II B     godz. 17:00 – p. Rajewska
 • III A    godz. 18:00 – p. Ziółek   (wyniki egzaminów gimnazjalnych)
 • III B    godz. 18:00 –p.  Jakubowska  (wyniki egzaminów gimnazjalnych)

Dyżury Nauczycieli od godziny 17:00 do zakończenia zebrań:

 • Józef Jatkowski, Barbara Łubek, Anna Kucicka, Agnieszka Dąbrowska, Aneta Ziółkowska, Iwona Kuśmierowska, Katarzyna Rajewska, Małgorzata Jakubowska, Anna Ziółek, pedagog Ewa Czwarna.

PIĄTEK – 16 stycznia 2015 roku

 • „0”   godz. 16:30 – p. Syżeń 
 • I      godz. 17:00 – p. Zarzyńska 
 • II     godz. 17:00 – p. Szczypińska
 • III    godz. 17:30 – p. Załęska
 • IV    godz. 18:00 – p. Kucicka  
 • V     godz.  18:00 – p. Urbańska
 • VI    godz. 17:00 -  p. Łubek (wyniki sprawdzianu szóstoklasisty)

Dyżury Nauczycieli od godziny 17:00 do zakończenia zebrań:

 • Maria Zarzyńska, Teresa Załęska, Anna Szczypińska, Agnieszka Dąbrowska, Ewa Urbańska, Barbara Łubek, Józef Jatkowski, Magdalena Brodewicz, Ewa Dobczyńska, Barbara Dobczyńska, Małgorzata Jakubowska, Katarzyna Rajewska, Anna Morawska, Anna Kucicka, pedagog Urszula Drzewaszewska.

W dniu 17 stycznia 2015r. odbędzie się noworoczna zabawa choinkowa dla Uczniów naszych szkół.
Informujemy, że:

 • Uczniowie klas 0 - VI są zaproszeni na zabawę w godzinach  15:00 – 18:00,
 • Uczniowie  Publicznego  Gimnazjum  w  godzinach  18:00 – 21:30

W programie imprezy: wizyta Mikołaja, wiele atrakcyjnych konkursów oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców.

Organizatorzy:
Rada Rodziców ZSO
Dyrekcja i Nauczyciele
Samorząd Uczniowski

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic
Dyrektor ZSO Nr 1 w Kroczewie
oraz Rada Rodziców
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na
Wieczór Pieśni Patriotycznej
którym chcemy wspólnie uczcić NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystość odbędzie się 11 listopada 2014r. o godz. 15:00 w szkole w Kroczewie.

 

W programie wieczoru między innymi:

• występy uczniów ZSO Nr 1 w Kroczewie
• prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej
• koncert Chóru Carmen Patrium• wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich
• słodki poczęstunek i jeszcze kilka niespodzianek

Aby nauczyciele i chętni uczniowie mogli wziąć udział
w pogrzebie w dniu 29 października 2014r. (środa)
lekcje w tym dniu będą trwały do godziny 13:35.

Uczniowie, którzy nie wezmą udziału w uroczystości
będą objęci opieką świetlicową.

Organizacja Święta Patrona Szkoły
w dniu 22 października 2014r.

Do godziny 10.00 zajęcia lekcyjne w/g stałych planów.

10:00 – Uroczysty Apel na sali sportowej

Spotkanie z Radą Rodziców

Słodki poczęstunek.

Po zakończonej uroczystości – ciąg dalszy zajęć dydaktycznych w/g stałych planów.

Uwaga: w tym dniu dzieci i młodzież obowiązuje strój galowy!

W dniu 25 września 2014r. Rodzice dokonali wyboru Rady Rodziców i jej Prezydiumna rok szkolny 2014-2015.

Przewodniczący: Milena Piekut
V-ce Przewodnicząca: Dariusz Rajewski
Skarbnik: Adam Dybowski
Sekretarz: Agnieszka Sot
    
Członkowie: Robert Ziółkowski, Grażyna Rutkowska
Włodzimierz Jakubowski, Katarzyna Boguś
Jolanta Kołodziejska, Iwona Piwowarska
Monika Biegalska, Małgorzata Małkiewicz 

W piękny, ciepły i słoneczny dzień – 20 września, grupa młodych pielgrzymów z naszej parafii wzięła udział w XXXII Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Jestem dzieckiem Boga - to hasło pielgrzymki w tym roku. Wędrując z Przasnysza do Rostkowa modliliśmy się, śpiewaliśmy piękne piosenki religijne, a także z księdzem Pawłem Grąbczewskim, który prowadził naszą grupę, zastanawialiśmy się, co to znaczy być dzieckiem Boga. Nasze pielgrzymowanie zakończyła Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa Piotra Liberę i uroczyste błogosławieństwo relikwiami naszego patrona Świętego Stanisława Kostki.

W dniu 25 września 2014r (tj. czwartek) o godz. 17:00
odbędzie się spotkanie wszystkich rodziców
dzieci uczących się w ZSO Nr 1
w Kroczewie

Serdecznie zapraszamy!

Porządek zebrania:
1. Spotkanie z Panią Dyrektor Urszulą Drzewaszewską
2. Spotkanie z wychowawcami klas