Nawigacja
Konkur GMINA ZAŁUSKI W OBIEKTYWIE

Regulamin Konkursu Fotograficznego

GMINA ZAŁUSKI W OBIEKTYWIE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Organizatorem konkursu jest ZSO Nr 1  w Kroczewie.

3. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Za┼éuski.

4. Zasady Konkursu okre┼Ťla niniejszy regulamin, który wchodzi w ┼╝ycie z dniem

rozpocz─Öcia konkursu i obowi─ůzuje do czasu jego zako┼äczenia.

5. Dostarczenie lub przes┼éanie zdj─Ö─ç na konkurs wraz z o┼Ťwiadczeniem, o którym mowa

poni┼╝ej (w zapisie 2.10 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem si─Ö

uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

7. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj─ůcych.

8. Konkurs trwa od 15 stycznia 2016 roku do 31 maja 2016 roku.

2. ZDJ─śCIA

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

2. Fotografie nadesłane na konkurs powinny przedstawiać miejsca lub obiekty

charakterystyczne dla gminy Za┼éuski, pozwalaj─ůce na jednoznaczne zweryfikowanie

miejsca ich wykonania.

3. Fotografie mog─ů by─ç zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-bia┼ée

i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4 tj. 210x297 mm

i dodatkowo na płycie CD.

4. Z konkursu wy┼é─ůcza si─Ö prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5. Terminy zg┼éaszania zdj─Ö─ç zawarte s─ů w pkt.3 niniejszego regulaminu.

6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:

tytuł konkursu, opis i lokalizacja zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon autora zdjęć oraz

do┼é─ůczy─ç pisemne o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na ekspozycje zdj─Ö─ç i zamieszczenie ich na

stronie internetowej Gminy Załuski.

7. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu,i┼╝ dane osobowe b─Öd─ů

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyra┼╝onej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu

zgody, w siedzibie Organizatora, wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z wykonaniem postanowie┼ä niniejszego

Regulaminu. Ka┼╝dy z uczestników ma prawo do wgl─ůdu swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Fotografie nale┼╝y sk┼éada─ç bezpo┼Ťrednio w ZSO Nr 1 w Kroczewie

lub przesyłać na adres:

ZSO Nr 1 w Kroczewie

Kroczewo 136

09-142 Załuski

Z dopiskiem: konkurs fotograficzny "Gmina Załuski w obiektywie"

9. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu wy┼éonione spo┼Ťród nauczycieli ZSO Nr 1 w Kroczewie oraz pracowników Gminy Za┼éuski:

  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac:

  • do 15 maja 2016 r.

 

2. Ocena jury :

  • · do 31 maja 2016 r.

 

3. Zawiadomienie o werdykcie nast─Öpnego dnia roboczego po ocenie jury.

 

4. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 

4. NAGRODY

1. Laureaci najlepszych trzech prac otrzymaj─ů nagrody rzeczowe o ┼é─ůcznej warto┼Ťci 500 z┼é.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku

niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.

3. Laureaci zostan─ů powiadomieni przez Organizatora drog─ů telefoniczn─ů.

5. PUBLIKOWANIE ZDJ─ś─ć

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne

wykorzystywanie do promocji Gminy Załuski. Organizator zastrzega sobie prawo do

publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach

internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podaj─ůc dane autora (imi─Ö

i nazwisko).

2. Zdj─Öcia reprezentuj─ůce wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostan─ů po

zakończeniu konkursu umieszczone w budynku Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki

Publicznej. Zdj─Öcia te b─Öd─ů elementem promuj─ůcym gmin─Ö i b─Öd─ů wykorzystywane przez

Urz─ůd do celów promocyjnych. Tak┼╝e i w tym przypadku fotografie b─Öd─ů opisane

nazwiskami autorów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zg┼éoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyj─Öciem warunków niniejszego

regulaminu i o┼Ťwiadczeniem, ┼╝e fotografie z┼éo┼╝one na konkurs zosta┼éy wykonane

osobi┼Ťcie.

2. Fotografie zg┼éoszone do konkursu nie b─Öd─ů zwracane i pozostan─ů w zbiorach Gminnej

Biblioteki Publicznej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne szkody spowodowane

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych b─ůd┼║ innych nieprawdziwych

informacji opartych na zg┼éoszeniach sporz─ůdzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury s─ů ostateczne i wi─ů┼╝─ůce dla Uczestników.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nale┼╝y do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy

kodeksu cywilnego.

 

 

Organizator konkursu 

Anna Morawska 


  

  

Konkur GMINA ZAŁUSKI W OBIEKTYWIE
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 „…Dzi┼Ť do Betlejem trzeba noc─ů i┼Ť─ç,

bo narodzenia czas wypełnił dni.

Tam gdzie stajenka,

razem z bydl─ůtkami le┼╝y Dzieci─ůteczko i na sianku ┼Ťpi…”

 

 

 

┼╗yczenia radosnych ┼Üwi─ůt Bo┼╝ego Narodzenia;

odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów  i spe┼énienia

najskrytszych marze┼ä w nadchodz─ůcym Nowym Roku, ca┼éej

Spo┼éeczno┼Ťci Zespo┼éu Szkó┼é Ogólnokszta┼éc─ůcych Nr 1 w Kroczewie

składa dyrekcja.

 

         Urszula Drzewaszewska i Maria Zarzy┼äska

 

 

 

 

Bo┼╝e Narodzenie. Kroczewo. 2015.

  

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Jase┼éka 2015 ÔÇô ÔÇ×BabciaÔÇŁ pomaga ┼Üwi─Ötej Rodzinie

Jak co roku uczniowie naszej szko┼éy z p. A. Duczman przygotowali jase┼éka bo┼╝onarodzeniowe. Wspaniali aktorzy pi─Öknie odegrali swoje role wprowadzaj─ůc nas w klimat ┼Ťwi─ůteczny. Jase┼éka zosta┼éy wzbogacone pi─Öknym ┼Ťpiewem chóru szkolnego i gr─ů na fla┼╝oletach przez gimnazjalistów, przygotowanych przez p. S. Skowyrskiego. O pi─Ökn─ů dekoracj─Ö zadba┼éa p. A. Wi┼Ťniewska i p. A. Morawska. Uczniowie zaprezentowali Jase┼éka  16 grudnia podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy z okazji 25-lecia Samorz─ůdu Terytorialnego a 17 grudnia dla spo┼éeczno┼Ťci szkolnej. M┼éodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

  

Jase┼éka 2015 ÔÇô ÔÇ×BabciaÔÇŁ pomaga ┼Üwi─Ötej Rodzinie
Konkurs ┼Üwi─ůteczny

W dniu 06.12.2015 r. zosta┼é og┼éoszony konkurs na NAJPI─śKNIEJSZY STROIK ┼ÜWIATECZNY, KARTK─ś  oraz OZDOB─ś BO┼╗ONARODZENIOW─ä. Najlepsze prace znalaz┼éy swoje miejsce na kiermaszu w dniach 16.12.2015r. - 18.12.2015r.  Zwyci─Özcy pojechali ze swoimi stroikami i ozdobami do Urz─Ödu Gminy Za┼éuski z ┼╝yczeniami ┼Ťwi─ůtecznymi.

            WYNIKI KONKURSU NA KARTK─ś ┼ÜWI─äTECZN─ä

SP.

I miejsce: Paweł Jabłecki klasa III

II miejsce: Małgorzata Jabłecka klasa II

III miejsce: Ania Kornatowska klasa II

WYRÓ┼╗NIENIE:

Daria Pałaszewska

Katarzyna Długołęcka

Anita Jakubowska

P.G

I miejsce: Weronika Walczak klasa IIIA

II miejsce: Julia Kurkowska

III miejsce: Karolina Piotrowska klasa IIIB

WYRÓ┼╗NIENIE:

Sylwia Jaworska klasa IIIB

 

WYNIKI KONKURSU NA OZDOB─ś ┼ÜWI─äTECZN─ä

SP.

I miejsce: Julia Palmowska klasa II

II miejsce: Łukasz Skowyrski klasa VI

III miejsce: Kasia Długołęcka klasa VI

WYRÓ┼╗NIENIA:

Karolina Smardzewska klasa II

Małgorzata Jabłecka klasa II

Paweł Jabłecki klasa III

Ola Zió┼ékowska klasa III

Piotr Werner klasa III

P.G

I miejsce: Angelika Tomaszewska klasa I

II miejsce: Krzysztof Biegalski klasa I

 

WYNIKI KONKURSU NA STROIK

SP

I miejsce: Karolina Pawłowska klasa IV

II miejsce: Kacper Buczyński klasa III

III miejsce: Kasia Smardzewska klasa VI

                    Zuzanna Tomkiewicz klasa V

WYRÓ┼╗NIENIA

Piotr Werner klasa III

Łukasz Skowyrski klasa VI

Kacper Palmowski klasa V

PG.

I miejsce Aleksandra Tomaszewska klasa III

 

G R A T U L U J E M Y  ! ! !

  

Konkurs ┼Üwi─ůteczny
Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego

W sobot─Ö 14.11.2015 r. wzi─Öli┼Ťmy udzia┼é w Diecezjalnym Turnieju Tenisa Sto┼éowego. To ju┼╝  pi─ůty nasz udzia┼é w tej imprezie. Tym razem ze wzgl─Ödu na remont hali sportowej w P┼éo┼äsku, rol─Ö gospodarza pe┼éni┼éa szko┼éa w Siedlinie. Przy sto┼éach tenisowych zmaga┼éo si─Ö ponad 130 zawodniczek i zawodników. Szko┼é─Ö reprezentowali: Ma┼égorzata Grzelak, Aleksandra Osmólska, Marcelina P─Öczy┼äska, Dawid Rutkowski, B┼éa┼╝ej P─Öczy┼äski, ┼üukasz Gral, ┼üukasz Skowyrski, Oskar Budek, Micha┼é ┼╗ebrowski, Krzysztof Ka┼äkowski, Maciej Smoli┼äski, Jakub Bia┼éek, Adam Roguski, ┼üukasz Przybylski, Micha┼é Ko┼éodziejski, Rafa┼é Pie┼äkowski, Kacper Grzybowski. W┼Ťród dziewcz─ůt, Ma┼égorzata Grzelak zaj─Ö┼éa punktowane czwarte  miejsce. Z┼éoto wywalczy┼éa Marcelina P─Öczy┼äska. Z ch┼éopców, najlepszym okaza┼é si─Ö ┼üukasz Przybylski, który w swojej kategorii wiekowej si─Ögn─ů┼é po br─ůz.

  

Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego
Papieski Konkurs Kuratoryjny ÔÇ×Jan Pawe┼é II ÔÇô wychowawca m┼éodzie┼╝yÔÇŁ

W roku szkolnym 205-2016 zosta┼é og┼éoszony Papieski Konkurs Kuratoryjny pod has┼éem „Jan Pawe┼é II – wychowawca m┼éodzie┼╝y”. Centrum My┼Ťli Jana Paw┼éa II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium O┼Ťwiaty zaprosi┼éo wszystkich gimnazjalistów do wzi─Öcia udzia┼éu w tej pasjonuj─ůcej, intelektualnej przygodzie. Konkurs sk┼éada si─Ö z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Uczniowie naszej szko┼éy pod opiek─ů swojego katechety ks. Paw┼éa Gr─ůbczewskiego do┼é─ůczyli do grona osób, które dok┼éadniej chc─ů pozna─ç osob─Ö ┼Ťw. Jana Paw┼éa II, histori─Ö jego niesamowitego ┼╝ycia oraz przepi─Ökne i g┼é─Öbokie nauczanie. W czwartek 3 grudnia  2015r. odby┼é si─Ö pierwszy etap Papieskiego Konkursu Kuratoryjnego polegaj─ůcy na rozwi─ůzaniu testu sk┼éadaj─ůcego si─Ö z 31 pyta┼ä.

Do drugiego etapu intelektualnych zmaga┼ä dotycz─ůcych patrona naszej szko┼éy ┼Ťw. Jana Paw┼éa II zakwalifikowa┼éo si─Ö 6 osób: Wiktoria Bronowska, Ma┼égorzata Grzelak, Alicja Oliszewska, Ma┼égorzata Rogacka, Kamil Skura i Aleksandra Tomaszewska.

Zwyci─Özcom gratulujemy oraz ┼╝yczymy dalszych sukcesów!

Papieski Konkurs Kuratoryjny ÔÇ×Jan Pawe┼é II ÔÇô wychowawca m┼éodzie┼╝yÔÇŁ
Urodziny Misia

W dniu 25.11.2016 dzieci z oddzia┼éu 0 ┼Ťwi─Ötowa┼éy z okazji ┼Üwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocze┼Ťniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia ka┼╝de dziecko przysz┼éo do przedszkola ze swoim ma┼éym lub du┼╝ym przyjacielem –  Misiem.   Zerówiaki zosta┼éy zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Pozna┼éy histori─Ö ┼Ťwi─Öta, wspólnie recytowa┼éy wiersze o misiach, bawi┼éy si─Ö przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, ‘Jad─ů, jad─ů misie”. Przyby┼é równie┼╝ go┼Ť─ç specjalny Kubu┼Ť Puchatek! 
Ten dzie┼ä w zerówce pe┼éen by┼é u┼Ťmiechu oraz wspólnej zabawy!

  

Urodziny Misia
Spotkanie integracyjne klas III - 18.11.2015r.

18 listopada 2015r. uczniowie klasy trzeciej edukacji wczesnoszkolnej ZSO w Kroczewie zaprosili uczniów klasy trzeciej Szko┼éy Podstawowej w Kamienicy w ramach integracji klasowej.

Spotkanie uczniowie rozpocz─Öli grami sportowymi i zabawami ruchowymi. By┼é równie┼╝ czas na pyszne smako┼éyki przygotowane przez rodziców. Uczniowie Szko┼éy Podstawowej przygotowali w ramach projektu „Od┼╝ywiamy si─Ö zdrowo” – owoce, warzywa, bakalie i wiele innych niespodzianek.

Wspólnie zostali┼Ťmy obdarowani prezentami. Mi┼éym gestem uczniów Szko┼éy Podstawowej w Kamienicy by┼éy pi─Öknie wykonane laurki z podzi─Ökowaniem.

Sp─Ödzony czas d┼éugo b─Ödziemy mile wspominany przez wszystkich uczniów. Mam nadziej─Ö ┼╝e nast─Öpne spotkania b─Öd─ů kontynuowane.

Wychowawcy klas: B. Iwanowska, T. Załęska.

Spotkanie integracyjne klas III - 18.11.2015r.
Dzie┼ä Niepodleg┼éo┼Ťci

Dnia 9 listopada 2015 roku na sali gimnastycznej Zespo┼éu Szkó┼é Ogólnokszta┼éc─ůcych Nr 1 w Kroczewie odby┼é si─Ö apel upami─Ötniaj─ůcy 97-m─ů rocznic─Ö odzyskania niepodleg┼éo┼Ťci przez Polsk─Ö.

Uczennice klasy II gimnazjum przedstawi┼éy rys historyczny mówi─ůcy o tych wa┼╝nych dla naszego kraju wydarzeniach, o czasach I wojny ┼Ťwiatowej.

Przemowa wzbogacona by┼éa o wyst─Öp szkolnego chóru. Chór za┼Ťpiewa┼é i zagra┼é m.in. takie pie┼Ťni jak „Pierwsza brygada”, „Piechota”, „O mój rozmarynie”, a zwie┼äczeniem ich wyst─Öpu by┼éo od┼Ťpiewanie „Jak d┼éugo na Wawelu”. Scenografi─ů do tej ostatniej by┼éo wspólne wiwatowanie flagami Polski.

Elementem, który podkre┼Ťla┼é, ┼╝e dzie┼ä 11 listopada jest de facto ┼Ťwi─Ötem weso┼éym, by┼é wyst─Öp szkolnego kabaretu w skeczu „Polityka trudne sprawy wi─Öc postawmy na potrawy”.

Ponadto apel pozostawi┼é odbiorców z wa┼╝nym pytaniem – jak niepodleg┼éo┼Ť─ç wykorzysta─ç dla dobra swojego i ojczyzny? Oprócz ┼Ťwi─Ötowania w Dniu Niepodleg┼éo┼Ťci, warto po┼Ťwi─Öci─ç chwil─Ö, aby si─Ö nad tym zastanowi─ç.

Dzie┼ä Niepodleg┼éo┼Ťci
Ogłoszenie

Organizacja pracy ZSO Nr 1 w Kroczewie w dniach

23 – 27 listopada 2015r.

(Przyj─Öcie obrazu Matki Boskiej Cz─Östochowskiej

Przez Kroczewsk─ů Parafi─Ö)

 

Rekolekcje:


23.11.2015. (poniedziałek)

 

 Uczniowie szko┼éy podstawowej id─ů do Ko┼Ťcio┼éa na godzin─Ö 11:00 pod opiek─ů nauczycieli w tym czasie pracuj─ůcych z danym oddzia┼éem klasowym (wyj┼Ťcie ze szko┼éy godzina 10:45)

 

24.11.2015. (wtorek)


j.w.

 

25.11.2015 (┼Ťroda)


Uczniowie gimnazjum id─ů do Ko┼Ťcio┼éa na godzin─Ö 11:00 pod opiek─ů nauczycieli w tym czasie pracuj─ůcych z danym oddzia┼éem klasowym (wyj┼Ťcie ze szko┼éy godzina 10:45)


26.11.2015. (czwartek)

 

 Godzina 17:00, uroczyste powitanie obrazu przy figurce.


27.11.2015. (pi─ůtek)

 

 Uczniowie gimnazjum id─ů do Ko┼Ťcio┼éa na godzin─Ö 08:30 pod opiek─ů nauczycieli w tym czasie pracuj─ůcych z danym oddzia┼éem klasowym (wyj┼Ťcie ze szko┼éy godzina 08:15)

 

Uczniowie szko┼éy podstawowej id─ů do Ko┼Ťcio┼éa na godzin─Ö 11:30 pod opiek─ů nauczycieli w tym czasie pracuj─ůcych z danym oddzia┼éem klasowym (wyj┼Ťcie ze szko┼éy godzina 11:15)


27.11.2015. godzina 15:00 – po┼╝egnanie obrazu.

  

Ogłoszenie
Pasowanie Klasy I

W pi─ůtek 23 pa┼║dziernika 2015 roku odby┼éo si─Ö ┼Ťlubowanie i pasowanie klasy I szko┼éy podstawowej. Uczniów powita┼éa klasa IV. Uczniowie klasy pierwszej pokazali, ┼╝e umiej─ů pi─Öknie recytowa─ç wiersze, ┼Ťpiewa─ç piosenki, wiedz─ů co to jest ┼Ťlubowanie. Dzieci z┼éo┼╝y┼éy uroczyst─ů przysi─Ög─Ö i zosta┼éy pasowane na uczniów naszej szko┼éy.

Pasowania dokona┼éa dyrektor szko┼éy Urszula Drzewaszewska w obecno┼Ťci rodziców, wychowawcy Anny Szczypi┼äskiej i uczniów klas 0-IV. Dekoracj─Ö wykona┼éa katechetka naszej szko┼éy – Anna Duczman.

Pasowanie Klasy I
Ogłoszenie

U W A G A !

Od dnia 02.11.2015r. (tj. poniedziałek)
obowi─ůzuje nowy rozk┼éad przerw mi─Ödzylekcyjnych

 

1. 8:00  –  8:45

2. 8:55  –  9:40

3. 9:50  – 10:35

4. 10:45 – 11:30

5. 11:45 – 12:30

6. 12:50 – 13:35

7. 13:40 – 14:25

8. 14:30 – 15:15

Ogłoszenie
Wycieczka do Manufaktury Czekolady

W dniu 21.10.2015 r. klasy "0" i IV wzięły udział w wycieczce do Manufaktury Czekolady w Warszawie.

Brali┼Ťmy udzia┼é w WARSZTATACH CZEKOLADOWYCH, na których ka┼╝dy uczestnik w┼éasnor─Öcznie wykona┼é skomponowan─ů przez siebie tabliczk─Ö czekolady. Próbowali┼Ťmy ziarna kakaowca oraz pili┼Ťmy gor─ůc─ů, aromatyczn─ů czekolad─Ö. Obejrzeli┼Ťmy równie┼╝ pokaz temperowania czekolady oraz wys┼éuchali┼Ťmy ciekawej historii o tym, jak powstaje czekolada: "Od ziarenka – do tabliczki".

Opiekunami wycieczki były p. Ilona Syżeń, Małgorzata Warzyńska oraz Anna Morawska.

  

Wycieczka do Manufaktury Czekolady
Spotkanie z policjantem

Klasa I SP oraz I klasy gimnazjum uczestniczy┼éy w spotkaniu z policjantem. O bezpiecznym zachowaniu w drodze do i ze szko┼éy, numerach alarmowych i o tym, jak si─Ö zachowa─ç przy spotkaniu z gro┼║nym psem rozmawia┼é z dzie─çmi Robert  Reszczy┼äski z Posterunku Policji w Za┼éuskach.

  

Spotkanie z policjantem
Wsp├│lne ┼Ťwi─Ötowanie Dnia Edukacji Nrodowej

Jak co roku w dniu 14 pa┼║dziernika obchodzone jest ┼Üwi─Öto Edukacji Narodowej. Tradycj─ů Gminy Za┼éuski sta┼éo si─Ö ju┼╝ ┼Ťwi─Ötowanie tego Dnia w swoim lokalnym, gminnym gronie.

G┼éównymi organizatorami obchodów jest Wójt Gminy Za┼éuski, Przewodnicz─ůcy Rady Gminy Za┼éuski i Dyrektor jednej ze szkó┼é.

W tym roku zaszczyt takiej organizacji przypad┼é Zespo┼éowi Szkó┼é Ogólnokszta┼éc─ůcych Nr 1 w Kroczewie. O godzinie 13:00 na sali sportowej naszej szko┼éy zebrali si─Ö zaproszeni go┼Ťcie oraz W┼éadze Gminy z Panem Przewodnicz─ůcym Rady – Edwardem Aleksandrowskim na czele. Wójta p. Romualda Wo┼║niaka reprezentowa┼éa Pani Sekretarz Urszula Szybi┼äska, która  odczyta┼éa list od Niego z gratulacjami i ┼╝yczeniami skierowanymi do wszystkich go┼Ťci.

Ciep┼ée s┼éowa do zebranych skierowa┼é Pan Przewodnicz─ůcy Rady – Edward Aleksandrowski, który podzieli┼é si─Ö te┼╝ gar┼Ťci─ů osobistych, sentymentalnych wspomnie┼ä z czasów kiedy by┼é uczniem kroczewskiej szko┼éy.

Dyrektorzy  poszczególnych placówek przedstawili listy nagrodzonych w tym roku Nauczycieli i Pracowników.

Po cz─Ö┼Ťci artystycznej, któr─ů przygotowali uczniowie Gimnazjum i Szko┼éy Podstawowej im. Jana Paw┼éa II w Kroczewie pod kierunkiem Nauczycieli: Agnieszki D─ůbrowskiej, Romana Skowyrskiego,  Bartosza Felczaka i Ewy Dobczy┼äskiej, zaproszeni go┼Ťcie udali si─Ö na pocz─Östunek przygotowany przez Dom Go┼Ťcinny Pa┼ästwa Piekarczyk w Kroczewie. Ostatnim akcentem tegorocznego ┼Ťwi─Öta by┼é wyjazd do teatru w P┼éocku na spektakl „Pierwsza M┼éodo┼Ť─ç”.

Wsp├│lne ┼Ťwi─Ötowanie Dnia Edukacji Nrodowej
Czas ucieka

Warto zobaczy─ç
Mikołajki u 5-latków (2018)
Mikołajki u 5-latków (2018)
100 kartek na 100-lecie niepodleg┼éo┼Ťci: rozstrzygni─Öcie
100 kartek na 100-lecie niepodleg┼éo┼Ťci: rozstrzygni─Öcie
Szkolny Mikołaj w Urzędzie Gminy i bibliotece
Szkolny Mikołaj w Urzędzie Gminy i bibliotece
Bezpieczna pomoc w gospodarstwie rolnym- KRUS
Bezpieczna pomoc w gospodarstwie rolnym- KRUS
Mikołajki 2018
Mikołajki 2018
InterCars- doradztwo zawodowe 2018
InterCars- doradztwo zawodowe 2018
Wizyta w domu seniora Anna- listopad 2018
Wizyta w domu seniora Anna- listopad 2018
Andrzejki 2018 u 5-latk├│w
Andrzejki 2018 u 5-latk├│w
"Św. Mikołaj w tarapatach"- wycieczka 5,6-latków
"Św. Mikołaj w tarapatach"- wycieczka 5,6-latków
Dzien Pluszowego Misia w grupie 5 latk├│w
Dzien Pluszowego Misia w grupie 5 latk├│w
Wiwat Niepodległa: Bieg- 100 kilometrów
Wiwat Niepodległa: Bieg- 100 kilometrów
Wiwat Niepodleg┼éa: Go┼Ťcie wystawy - SP Str├│┼╝ewo
Wiwat Niepodleg┼éa: Go┼Ťcie wystawy - SP Str├│┼╝ewo
Wiwat Niepodległa: Wystawa
Wiwat Niepodległa: Wystawa
Wiwat Niepodległa: Quiz historyczny
Wiwat Niepodległa: Quiz historyczny
Wiwat Niepodległa: Strój międzywojenny
Wiwat Niepodległa: Strój międzywojenny
WI─śCEJ
Album├│w Galerii